05nov

Het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen (LACU) is vanaf 5 november live! Onze missie is om een bijdrage te leveren aan een Veilig Nederland. Dit doen wij door het geven van gericht advies aan potentiële kandidaten over hun geschiktheid, ontwikkeling en best passende uniformberoep. Hierdoor wordt de kwaliteit verhoogd van de instroom van geüniformeerde kandidaten en is de kans groter dat zij een succesvolle en duurzame loopbaan tegemoet gaan.

Van idee tot concept tot een concrete dienstverlening

Een aantal maanden geleden hadden Saskia en Michael het over kansen en verbetermogelijkheden in de markt. Saskia die ruime ervaring heeft met het uitvoeren van assessments binnen de Veiligheidssector merkte dat veel kandidaten zoekende zijn naar het best passende uniformberoep en dat gedurende het selectieproces sprake is van een groot aantal afvallers.

Veel potentiële goede kandidaten komen niet terecht in een uniformberoep wat erg jammer is aangezien er ieder jaar duizenden nieuwe medewerkers gezocht worden.

De behoefte aan goede instroom binnen alle uniformberoepen zal de komende jaren ook alleen maar groter worden. Het idee ontstond al snel om hiervoor een praktische oplossing te bedenken – het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen. Michael heeft vervolgens Barend Koch op de hoogte gebracht van de eerste ideeën. Hij was direct enthousiast en vanuit zijn expertise in testontwikkeling een welkome aanvulling. Als drietal is het concept doorontwikkeld tot een concrete dienstverlening, waarin ervaring, expertise en ondernemerschap zijn gecombineerd.

Maatschappelijke trends

De meest in het oog springende trend is natuurlijk de corona-crisis die een enorme impact heeft op onze maatschappij en op onze arbeidsmarkt. De komende maanden gaan er hierdoor veel banen verloren en verliezen veel mensen die jarenlang werkzaam zijn geweest in een bepaalde sector hun baan. Dit is wel de meest urgente trend die ervoor zorgt dat het nadenken over loopbaan en duurzame inzetbaarheid voor veel mensen in een stroomversnelling terecht komt.

Daarnaast is binnen de Uniforminstanties sprake van vergrijzing, waardoor de komende jaren in grote mate sprake gaat zijn van uitstroom. Door deze ontwikkelingen ontstaan kansen om potentiële nieuwe medewerkers te interesseren in een loopbaan bij een Uniforminstantie. Om gebruik te maken van deze potentiële doelgroep is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden bij Uniforminstanties.

Daarnaast blijkt uit ervaring dat het voor potentiële kandidaten erg lastig is om te bepalen binnen welke uniformberoep zij het beste tot hun recht komen. Hierdoor is gericht advies relevant om de effectiviteit van het selectieproces te verhogen en onnodige uitval te verlagen. Mede door de verharding van de maatschappij ligt er de noodzaak om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en is extra inzet op dit vlak nodig.

Onze dienstverlening

Het LACU biedt verschillende diensten. Wij maken hierbij onderscheid tussen diensten voor kandidaten (kandidaten die een nieuwe baan zoeken, kandidaten die van baan willen wisselen en starters), diensten voor Uniforminstanties, diensten voor Organisaties en diensten voor Opleiders.

Voor iedere doelgroep onderzoeken wij hoe wij het beste aansluiting kunnen vinden bij de huidige praktijk.

  • Wij informeren kandidaten over de mogelijkheden van verschillende Uniforminstanties, hun geschiktheid, ontwikkeling en best passende richting.
  • Wij geven selectie- en ontwikkeladvies aan Uniforminstanties over hun potentiële geüniformeerde medewerkers. Tevens adviseren wij over verbetermogelijkheden in het selectieproces en zoeken we naar mogelijk om de afvallers alsnog te kunnen behouden voor andere instanties.
  • Voor Organisaties die te maken krijgen met boventalligheid helpt het LACU om deze medewerkers snel weer een passende baan te laten vinden in een uniformberoep.
  • Met Opleiders gaan wij in gesprek over hoe de doorstroom van studenten naar hun eerste baan in een uniformberoep verbeterd kan worden en voortijdige uitstroom verkleind kan worden door het geven van informatie en advies aan studenten.

Daarnaast onderzoekt het LACU naar mogelijkheden om middels subsidie passend advies te geven aan mensen die momenteel in de ww of in de bijstand zitten.

Zo zijn er vele mogelijkheden waarbij wij met de dienstverlening van het LACU willen bijdragen aan een betere match tussen de vraag en aanbod van kandidaten.

Wie zijn wij?

Saskia van der Weijden heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van assessments waarbij vooral de veiligheidsbranche haar focus heeft. Ze gaat als A&O psycholoog uit van de kwaliteiten van mensen en streeft ernaar om deze in de juiste functie en in de juiste setting het beste tot hun recht te laten komen.

Saskia gelooft in het LACU omdat de dienstverlening mensen helpt om een meer gerichte keuze te maken in hun loopbaan met als gevolg dat zij op de plek terecht komen waar zij het beste passen en waardoor zij elke dag met plezier naar hun werk kunnen gaan. 

Michael van den Berg heeft zich gespecialiseerd binnen het vakgebied A&O Psychologie. Zijn expertise ligt oa op het vlak van assessments, coaching en loopbaanbegeleiding, workshops en outplacement.

Middels het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen wil hij bijdragen aan een veiliger Nederland. Uitgangspunt is dat door een gericht en onderbouwt advies potentiële geüniformeerde medewerkers ook echt op de juiste plek terecht komen en gaan hierdoor een succesvolle en duurzame loopbaan tegemoet.

Barend Koch is al jaren actief met het ontwikkelen en beschikbaar stellen van hoogwaardige assessment-tools. Hij is voortdurend bezig om vanuit de testmethodiek en continu veranderende behoefte vanuit de business en kandidaten te komen tot innovatieve en valide instrumenten.

Barend heeft zich aangesloten bij het LACU omdat hij gelooft dat er verschillende doelen mee worden gediend. Zowel voor de deelnemers en het maken van een bewust keuze, de Uniforminstanties die meer geschikte kandidaten krijgen en de samenleving als geheel doordat meer mensen op de juiste plek terecht komen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat het LACU voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@uniformberoepen.nl.

Vriendelijke groeten,

Saskia van der Weijden

Michael van den Berg

Barend Koch