Het adviestraject van het LACU bestaat uit de volgende stappen:

Inschrijving via de website

Na inschrijving via de website ontvangt de kandidaat bevestiging met daarin een link.

Persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest

Met deze link kunnen de persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest gemaakt worden.

Interview en het praktijksimulatie

Na afronding van voorgaande onderdelen wordt de kandidaat uitgenodigd voor het interview en het rollenspel.

De rapportage

Deze zal binnen een week na afronding van de onderdelen worden toegestuurd.

Wanneer alle onderdelen zijn afgerond ontvangt de kandidaat een rapport waarin het advies wordt toegelicht.

Dit rapport is niet bedoeld voor derden, maar puur bedoeld voor kandidaten om hen inzicht te verschaffen in hun geschiktheid voor een uniformberoep en de best passende richting.

Processtappen