De functie van Handhaver is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest en is continu aan verandering onderhevig. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben daarbij impact op de taken van de handhaver, maar ook op hoe de publieke opinie wordt gevormd. De taken en verantwoordelijkheden nemen alleen maar toe en het is voor de handhavingsorganisatie steeds belangrijker om goed na te denken over de eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren.

Het LACU heeft hiervoor een aantal diensten ontwikkeld die u in kunt zetten om goed inzichtelijk te maken of iemand geschikt is voor de functie van Handhaver, Coördinator of Teamleider Handhaving.

Geschiktheid- en ontwikkelassessment Handhavers

Het LACU heeft een assessmentmethodiek ontwikkeld voor Handhavers. Wij nemen hiervoor ons model van zeven relevante uniformcompetenties als uitgangspunt. Het is vanzelfsprekend mogelijk om maatwerk toe te passen als dat gewenst is. Het assessment biedt een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de passendheid van de deelnemer voor de functie van Handhaver en is zowel online als op locatie af te nemen.

Stabiliteitsonderzoek Handhavers

Bij veel uniformberoepen is het inzetten van een stabiliteitsonderzoek in het selectieproces noodzakelijk om een inschatting te maken of iemand om kan gaat met de impact van dit soort rollen. Immers uniformmedewerkers komen in zeer stressvolle en hectische situaties terecht. Dit is niet anders voor de Handhavers. Daarbij blijkt dat het ziekteverzuim van handhavers toeneemt en dat er te vaak sprake is van voortijdige uitstroom.

Wilt u voordat besloten wordt een nieuwe handhaver in dienst te nemen, meer zekerheid over of deze persoon beschikt over de stabiliteit die nodig is om met de huidige werkdruk en de stress en hectiek die bij het werk hoort, om te gaan? Informeer bij ons naar de mogelijkheden om een stabiliteitsonderzoek in te zetten.

Het onderzoek bestaat uit een tweetal online vragenlijsten en een gesprek met een ervaren NIP Psycholoog. Zowel kandidaat als opdrachtgever ontvangen een rapportage met daarin de bevindingen en een conclusie.

Assessment Coördinator en / of Teamleider Handhaving

Wie is geschikt om in- of door te stromen naar een positie van Coördinator of Teamleider Handhaving? Een coördinerende en leidinggevende rol vraagt om specifieke eigenschappen en vaardigheden om succesvol te opereren binnen een zeer uitdagende omgeving. Denk hierbij aan aspecten rondom de motivatie van Handhavers, situaties omtrent grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. Tegelijkertijd is het nodig om vooruit te kijken en mee te bewegen met de ontwikkelingen en de steeds weer veranderende context waarbinnen de handhavingsorganisatie dient te opereren. Ook in dit opzicht wordt beroep gedaan op specifieke eigenschappen en vaardigheden van de Coördinator en/of Teamleider Handhaving.

Het LACU heeft een methodiek ontwikkeld, waarbij deelnemers te maken krijgen met meerdere uitdagende situaties die zich af spelen binnen de Handhavingsorganisatie. In combinatie met verschillende psychometrische testinstrumenten brengen wij de sterke en ontwikkelpunten in beeld, zodat wij goed onderbouwde geschiktheidsuitspraken en ontwikkeladviezen kunnen geven.

  • Assessment voor Handhavers
  • Stabiliteitsonderzoeken voor Handhavers
  • Assessments voor Coördinatoren en Teamleiders
  • LACU richt zich op een inclusief assessmentproces

Assessments voor Handhavers, Coördinatoren en Teamleiders Handhaving