Justitie is een verzamelnaam voor overheidsonderdelen die het recht moeten handhaven. Wanneer je werkt voor Justitie ben je medeverantwoordelijk voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl en opvattingen. Justitie en veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) biedt mooi en uitdagend werk en een ruim aanbod aan ontwikkelmogelijkheden. Je kiest voor een vaste baan in een niet-alledaagse, maar zeer veelzijdige omgeving. Het gaat bij DJI om beveiliging, bewaring, zorg, behandeling, motivering en begeleiding. Bij DJI draag je bij aan de veiligheid van Nederland. DJI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen en voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan.

DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg voor mensen die dit ondergaan. Hen wordt de kans geboden om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Dat wordt gedaan met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingenbewaring. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houdt men zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van justitiabelen. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Veelvoorkomende uniformberoepen zijn complex beveiliger, detentie toezichthouder, penitentiair inrichtingsmedewerker en beveiliger DV&O.

Complexbeveiliger:

Je werkzaamheden zijn gericht op het beveiligen van de inrichting. Je voert toe- en uitgangscontroles uit en controleert legitimatiebewijzen en overige veiligheidsaspecten, bijvoorbeeld de aanwezigheid van onbevoegden.

Opleiding

 • minimaal een mbo-2-diploma beveiliger.
 • minimaal 18 jaar oud.
 • onregelmatige diensten zijn voor jou geen probleem.

Detentie toezichthouder:

In deze functie begeleid je ingeslotenen (illegale vreemdelingen) op een positieve en ondersteunende wijze bij een zinvolle dagbesteding. Je stimuleert hen om activiteiten te ondernemen die gericht zijn op een goede en effectieve terugkeer naar het land van herkomst. Tevens ben je verantwoordelijk voor het bewaren van de orde, rust en veiligheid. Binnen het detentiecentrum heb je te maken met verschillende culturen en nationaliteiten.

Opleiding

 • minimaal een mbo-2-diploma of een opleiding op mbo-3- of mbo-4-niveau in een relevante studierichting (beveiliging, of Zorg en Welzijn).
 • minimaal 18 jaar oud.
 • je spreekt bij voorkeur een tweede taal, die past bij de doelgroep.
 • je inlevingsvermogen in mensen van andere culturen is groot.
 • onregelmatige diensten zijn voor jou geen probleem.

Penitentiair Inrichtingsmedewerker:

Je begeleidt gedetineerden in de woon- en leefsituatie. Als penitentiair inrichtingswerker draag je bij aan een humane uitvoering van de detentie, beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive.

Opleiding

 • minimaal een mbo-4-diploma in de richting Zorg en Welzijn.
 • minimaal 18 jaar oud.
 • beschikken over vakkennis op het gebied van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • enige kennis van vreemde talen om (primair) te kunnen communiceren met anderstaligen.
 • onregelmatige diensten zijn voor jou geen probleem.

 

Beveiliger DV&O

Je wordt flexibel ingezet als beveiligingsmedewerker voor de beveiliging van overheidsgebouwen en organisaties die aan Justitie en Veiligheid gerelateerd zijn, zoals rechtbanken, politie, marechaussee en defensie. Je controleert op veiligheidsaspecten en op de aanwezigheid van onbevoegden. Ook rapporteer je over onregelmatigheden of ordeverstoringen.

 • minimaal een mbo-2-diploma bij voorkeur richting beveiliging.
 • minimaal 18 jaar oud.
 • rijbewijs B.
 • onregelmatige diensten zijn voor jou geen probleem.

De arbeidsmarktkansen binnen Justitie zijn redelijk. Wel zijn er door bezuinigingen instellingen gesloten, waardoor er minder bewaarders nodig waren. Echter zal er altijd vraag zijn naar functies die binnen Justitie vallen, omdat het gevangeniswezen een onmisbaar beroep is en gedetineerden en asielzoekers er altijd zullen zijn.

Binnen de organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen is er de mogelijkheid om na afronding van het tijdelijke jaarcontract een vast dienstverband te krijgen. Natuurlijk moet bijvoorbeeld de Complex beveiliger voor dit contract wel bewezen hebben dat hij/zij geschikt is voor de functie. Op den duur kan de Complexbeveiliger, indien hij/zij voldoet aan de gestelde eisen, doorgroeien naar hogere functies binnen Justitie. Buiten de organisatie kan de Complexbeveiliger terecht bij de Particuliere Beveiliging of bij de Politie. Tevens bewijst een functie als Complexbeveiliger bij Justitie dat men integer en gedisciplineerd kan werken. Binnen het bedrijfsleven worden deze zaken erg gewaardeerd.

Justitie