Bent u werkzaam bij een Uniforminstantie en heeft u nog geen passende selectiemethodiek voorhanden? Ziet u verbetermogelijkheden om een betere kwalitatieve instroom te genereren? Wilt u kandidaten die afvallen in uw selectieproces een passend vervolgadvies kunnen geven?

Het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen (LACU) is een onafhankelijk adviesorgaan met ruime ervaring in het uitvoeren van assessments voor uiteenlopende uniformberoepen. Binnen het LACU is veel expertise voorhanden over de verschillende Uniformberoepen en de eisen die worden gesteld tijdens de selectie.

Het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen heeft als doel om de kwalitatieve instroom voor de verschillende Uniforminstanties te verhogen. Het LACU neemt niet het werk over van selectiecentra van Politie, Defensie en overige diensten. Het LACU adviseert kandidaten waar zij het beste passen, zodat zij zich direct bij de juiste Uniforminstantie melden. Dat voorkomt teleurstellingen bij de kandidaat en onnodige uitval voor de Uniforminstanties.

Vanuit onze adviserende rol willen wij tevens de kandidaten die afvallen behouden voor de Uniforminstanties waar zij wel passen. Wanneer een kandidaat (nog) niet geschikt is voor een bepaalde uniforminstantie, zoals Politie, dan zou deze kandidaat mogelijk wel passen bij de Douane. Vanuit de gestelde eisen geeft het LACU passend ontwikkeladvies.

Op dit moment ligt er een hoge druk bij Uniforminstanties om aan geschikte nieuwe medewerkers te komen. De noodzaak voor goede kandidaten is hoog, doordat opleidingstrajecten ook korter zijn.

De voordelen op een rij:

  • Verlengstuk in de arbeidsmarkt communicatie – positieve branding via het LACU
  • Exposure bij opleiders, waardoor in een vroeg stadium de doelgroep bereikt wordt
  • Het bieden van een inclusief assessmentproces en het toetsen van 'effectief inclusief handelen'
  • Het verhogen van de kwalitatieve instroom middels gericht advies over geschiktheid – hiermee worden tijd en kosten bespaard van de eigen interne organisatie
  • Het verkleinen van de uitstroom van kandidaten
  • Ontwikkeladvies en gerichte doorverwijzing naar andere Uniforminstanties

Advies voor uniforminstanties