Wat is de werkwijze van het
Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen

Wij geven je graag meer informatie over onze werkwijze en de verschillende processtappen om deel te nemen aan het assessment. Ook leggen wij uit welke onderdelen deel uitmaken van het assessment en waaruit het uiteindelijke adviesrapport bestaat.

Het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen (LACU) is een onafhankelijk adviesorgaan met ruime ervaring in het uitvoeren van assessments voor uiteenlopende uniformberoepen. Binnen het LACU is veel expertise voorhanden over de verschillende Uniformberoepen en de eisen die worden gesteld tijdens de selectie.

Wij vinden het zeer belangrijk dat alle deelnemers een eerlijke kans krijgen om te laten zien of zij geschikt zijn voor een uniformberoep. Wij zijn ons bewust van de vele verschillen en de grote diversiteit tussen mensen en de bijzondere kwaliteiten die zij hierdoor meebrengen voor een uniformberoep.

Wij staan voor een gelijkwaardige en respectvolle omgang met alle deelnemers en stellen een eerlijk en inclusief proces centraal.

Op basis van onze ervaring en expertise hebben wij een passende werkwijze en methodiek ontwikkeld.

Wat is een assessment precies? En hoe gaat het LACU te werk?

We leggen het uit.

Werkwijze