Het Landelijk AdviesCentrum Uniformberoepen (LACU) is een onafhankelijk adviesorgaan met ruime ervaring in het uitvoeren van assessments voor uiteenlopende Uniformberoepen. Het LACU is opgericht voor iedereen die overweegt om een uniformberoep uit te gaan oefenen.

Ieder jaar komen er duizenden vacatures beschikbaar bij de verschillende Uniforminstanties. Ieder jaar zijn er ook duizenden geïnteresseerde kandidaten die zich aanmelden voor de selectieprocedures. Op dit moment bestaat er geen filter die een voorselectie maakt van de geschiktheid van kandidaten of de beste match maakt voor een bepaald Uniformberoep.

Vraag en aanbod zijn hierdoor minder goed op elkaar afgestemd, wat ervoor zorgt dat selectiecentra veel onnodige tijd en kosten kwijt zijn aan het selectieproces. Veel potentiële nieuwe Uniformmedewerkers belanden uiteindelijk niet in een Uniformberoep. Er is ruimte voor verbetering wanneer het proces van vraag en aanbod beter op elkaar wordt afgestemd.

Effectief inclusief denken en handelen: Medewerkers in een uniformberoep staan midden in de maatschappij. Zij worden elke dag geconfronteerd met de vraagstukken die leven in de samenleving. In deze samenleving is ‘diversiteit’ in grote delen van Nederland inmiddels de norm, waardoor het relevant wordt om de eigenschap – effectief inclusief handelen – te toetsten als essentiële eigenschap om succesvol te zijn in het betreffende uniformberoep.

Het LACU heeft veel expertise op het vlak van Diversiteit & Inclusie en past deze kennis toe om een inclusief assessmentproces te garanderen en op een onderbouwde wijze ‘effectief inclusief denken en handelen’ te toetsen.

Middels een op maat ontwikkeld assessment wordt in kaart gebracht of iemand in de basis geschikt is voor een uniformberoep en zo ja, welk uniformberoep het meest aansluit bij iemands profiel en interesses. Ook wordt, mits niet geschikt, een advies gegeven over hoe iemand zich verder kan ontwikkelen om alsnog in aanmerking te komen voor een uniformberoep. Indien gewenst kan advies gegeven worden over welke andere sector beter aansluit bij iemands profiel en interesse.

Over ons