Het LACU is opgericht om een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin wij ons veilig en vrij voelen. Wij hebben enorm veel respect voor alle mensen werkzaam binnen een uniformberoep die zich elke dag weer inzetten om onze veiligheid en vrijheid te waarborgen.

Als onafhankelijk adviescentrum geven wij advies aan kandidaten over geschiktheid, ontwikkeling en best passende richting. Hierdoor dragen wij eraan bij dat potentiële geüniformeerde kandidaten op de juiste plek terecht komen en werken aan een succesvolle en duurzame loopbaan binnen een uniformberoep.

Concreet houdt het LACU zich bezig met de volgende doelstellingen:

  1. Een betere kwalitatieve instroom genereren voor uniformberoepen, zoals Politie, Defensie, Douane, BOA’s en beveiligers.
  2. Aandacht voor de grote diversiteit van deelnemers en het centraal stellen van een inclusief assessmentproces, zodat deelnemers een eerlijke kans krijgen om inzicht te krijgen in hun geschiktheid voor een uniformberoep.
  3. Het vergroten van circulariteit van kandidaten in het selectieproces door de uitstroom van kandidaten te verkleinen: wanneer een kandidaat niet geschikt is voor een bepaalde Uniforminstantie, zoals Politie, dan zou deze kandidaat mogelijk goed passen bij de Douane.
  4. Informeren van starters, werklozen en mensen die van baan willen wisselen over de loopbaanmogelijkheden bij Uniforminstanties.
  5. Het geven van gericht advies over geschiktheid, ontwikkeling en best passende Uniforminstantie.
  6. Selectie- en loopbaanadvies aan profit en non-profit organisaties via het LACU.

Missie & doelstellingen