Het team handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de BOA’s en hun cruciale rol bij het handhaven van de Corona maatregelen. Geen gemakkelijke taak! De boa’s zijn beëdigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid, mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden. De toezichthouders hebben een taak bij bijvoorbeeld het handhaven op fiets parkeren en onjuist aanbieden van afval. Ook geven zij voorlichting aan inwoners om inbraak en autokraak te voorkomen.

Als handhaver toezicht en veiligheid word je meestal door provincies en gemeentes ingeschakeld om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het gaat hierbij voornamelijk om openbare ruimtes in de stad (pleinen, winkelcentra, woonwijken).

De grootste verantwoordelijkheid van een handhaver toezicht en veiligheid is in te grijpen wanneer er strafbare feiten gepleegd worden door burgers in een openbare ruimte.

Afhankelijk waar je als handhaver wordt ingezet door de gemeente of provincie, kunnen de strafbare feiten zich op verschillende terreinen plaatsvinden. Zo kan het gaan om geluidsoverlast, parkeerovertredingen of geweld. In sommige gevallen sancties zelfs vereist, bijvoorbeeld in het geven van boetes.

Lees meer

Het werk van een handhaver toezicht en veiligheid zal voornamelijk buiten plaatsvinden. Als handhaver val je op door het uniform wat je draagt. Indien er regels worden overtreden, dan is het zaak om snel en handelend op te treden om escalatie te voorkomen. Afhankelijk van de soort overtreding zal je mensen boetes moeten geven of staande houden. Voorbeelden van regels die worden overtreden in publieke ruimtes zijn: wildplassen, minderjarigen die alcohol drinken op straat en agressief gedrag. Naast het bewaken van de veiligheid en leefbaarheid, wordt van een handhaver toezicht en veiligheid verder verwacht dat hij of zijn een voorbeeldfunctie heeft. Als handhaver ben je eigenlijk het uithangbord van de gemeente of provincie.

Een algemeen opsporingsambtenaar en buitengewoon opsporingsambtenaar zijn beide handhavers, die wel op verschillende niveaus werkzaam zijn. Een algemeen opsporingsambtenaar is bevoegd om alle strafbare feiten te onderzoeken en te vervolgen. Denk hierbij aan politieagenten, rechercheurs, officiers van justitie, belastinginspecteurs, douaniers en aan sociaal rechercheurs. Een buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot opsporing van bepaalde strafbare feiten. Denk hierbij aan boswachters, conducteurs, marktmeesters, leerplichtambtenaren en stadswachten. Deze verschillende buitengewoon opsporingsambtenaren mogen alleen handhavend optreden binnen hun werkgebied. Al deze verschillende handhavers zijn dus op verschillende manieren verantwoordelijk voor het handhaving van de wet.

Er worden diverse opleidingen aangeboden voor Toezichthouder en Handhaving, variërend in duur en intensiteit. De opleiding voor Handhaving toezicht en veiligheid duurt 2 tot 3 jaar. Tijdens deze opleiding wordt er zowel aandacht gevestigd op de praktijk als de theorie. Bovendien is het mogelijk om praktijkgerichte stages te lopen bij de politie.

Om BOA te worden is geen specifieke vooropleiding nodig. Je volgt in het algemeen een cursus om BOA te worden en er worden tegenwoordig verschillende opleidingen aangeboden. Na de cursus moet je een examen afleggen en halen om als BOA aan de slag te mogen. Veel BOA’s hebben eerst een politieopleiding gevolgd voordat ze zich specialiseren tot BOA. Om BOA te worden word je via de wet opsporingsbevoegdheid verleend en moet er soms worden voldaan aan een bekwaamheids- en betrouwbaarheidseis.

Je kunt alleen BOA worden als dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van je functie. Bij de aanvraag van deze titel moet er een akte van aanstelling worden overlegd om aan te tonen dat je in dienst bent bij een overheidsinstelling. Je moet dus in dienst zijn van de overheid om de titel BOA te mogen voeren.

Toezicht is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving en het arbeidsperspectief van een toezichthouder is ook relatief goed. Afhankelijk van de organisatie waarin je werkzaam bent, heeft een toezichthouder goede of slechte doorgroeimogelijkheden.

Toezicht en handhaving