Nederland is een distributieland bij uitstek, waar dagelijks miljoenen goederen in-, door- en uitgevoerd worden. Om te zorgen dat de producten die in Nederland en Europa worden vervoerd voldoen aan de wetten en regels, is er de Douane. Een douanier is een ambtenaar die werkzaam is voor de douane. De douane heeft als belangrijkste taak het handhaven van de douanewetgeving.

De Douane heeft in het kort drie hoofdtaken:

  1. Bewakingsfunctie bij in- en uitvoer van goederen
  2. Heffen en innen van belastingen
  3. Stopfunctie

Binnen Nederland is de douane onderdeel van de Belastingdienst, die toeziet op de douanewetgeving. De douanewetgeving is van toepassing op alle goederen, van klein tot groot, en heeft betrekking op de in- en uitvoer van goederen en de bijkomende in- en uitvoerrechten.

Daarnaast heeft de douane als taak het opsporen van economische delicten, zoals het niet afdragen van verschuldigde belastingen, en controleert de douane of goederen op de juiste manier in- of uitgevoerd worden.

De verschillende werkzaamheden van de douane hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Een douaneambtenaar is in de meeste gevallen ook een buitengewoon opsporingsambtenaar, die kan samenwerken met verschillende andere instanties. In het kort kunnen we de werkzaamheden van de douane omschrijven als het houden van toezicht op alle goederen, die Nederland in-, door- en uitgevoerd worden. Een douanier is dus verantwoordelijk voor het controleren van goederen met betrekking tot wet- en regelgeving, gezondheid en belastingen.

Lees meer

Als Douanier ben je vaak werkzaam aan landsgrenzen, maar ook aan zeehavens en op vliegvelden. Werkzaamheden zijn onder ander de controle op het in bezit hebben van verboden middelen en controle op fabrieken waar alcohol wordt verwerkt, want op alcohol zit met name veel accijns net zoals op tabak en benzine. De douane komt binnen Nederland overal voor en is niet alleen actief langs de landsgrenzen. De douane kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij grote verkeerscontroles in samenwerking met de politie en de marechaussee.

Als de politie of de marechaussee iemand controleert en de persoon heeft een schuld bij de belastingdienst, is het meestal de douane die ingeschakeld wordt. In dat geval kan een douanier bijvoorbeeld overgaan tot het beslag leggen op het voertuig. Ook zal de douane controleren of iemand wel in een bepaalde auto mag rijden, zoals in een auto met buitenlands kenteken. Daarnaast maakt de douanedienst net zo als andere overheidsinstanties gebruik van speurhonden om te zoeken naar illegale goederen.

Ook heeft de douanedienst aandacht voor het gebruiken van de juiste brandstof. Een Douanier kan zowel wapendragend als niet-wapendragend zijn; dit is afhankelijk van de functie.

De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Zij sporen financiële fraude en belastingfraude op en bestrijden die. Fraude kent vele gezichten en komt in het groot en klein voor.

Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. Het zijn een paar voorbeelden van fraude. Het komt in veel organisaties voor en in alle lagen van de bevolking.

De FIOD krijgt elke dag fraudemeldingen binnen. Deze meldingen worden veelal gedaan door collega’s van de Belastingdienst, de Douane, de politie en andere controlediensten. Maar ook door de oplettende burger.

Voor de functie van Medewerker van de Douane is een MBO opleiding in fiscale richting genoeg. Er zijn ook gerichte douaneopleidingen te volgen, om je te specialiseren in het beroep.

Het arbeidsmarktperspectief is onlangs gegroeid. Omdat de Nederlandse overheid zich voorbereid op de Brexit zijn er best veel nieuwe douane vacatures gekomen.

De Douane is een handhavingsdienst, onderdeel van de Belastingdienst. Dit biedt dus perspectieven binnen het grotere geheel van de belastingdienst.

De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Dus er zitten ook doorgroeimogelijkheden binnen beveiliging en bewaking. De doorgroeimogelijkheden zijn binnen de Douane zelf redelijk; na lang werken kan je via het schaalmodel doorgroeien naar een hogere schaal.

Douane