Defensie heeft de taak om onze samenleving te beschermen en draagt bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 organisatiedelen. De 4 krijgsmachtdelen zorgen ervoor dat de militairen en het materieel klaar zijn voor inzet. Het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie ondersteunen door producten en diensten te leveren. De Bestuursstaf maakt het beleid.

De vier krijgsmachten zijn; De Koninklijke Marine, De Koninklijke Landmacht, De Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. De krijgsmacht heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Hieronder worden de vier krijgsmachten kort toegelicht. Kijk voor meer informatie op de site werkenbijdefensie.nl.

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Werken bij de Koninklijke Marine

Binnen de Marine zijn zeer veel verschillende beroepen op uiteenlopende plekken. Zo kan je werken in een onderzeeboot, op een mijnenjager of aan boord van een fregat in het Caribisch gebied, of als automonteur sleutelen aan voertuigen op een Nederlandse kazerne. Behalve schepen beschikt de Marine ook over helikopters die worden ingezet bij reddingsacties of meegaan aan boord van schepen. Er zijn ook mensen werkzaam in zogenaamde walfuncties. Zij zijn verantwoordelijk voor bevoorrading, of het onderhoud van schepen en het beheer van reserveonderdelen.

Een speciaal onderdeel van de Marine is het korps Mariniers. Dit is een goed getrainde eenheid die worden ingezet voor speciale en veeleisende missies.

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen. Zij gaan door waar anderen moeten stoppen. Onder de zwaarste omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp of ondersteunen bij rampen.

Werken bij de Koninklijke Landmacht

Dit onderdeel zet zich in voor vrede en veiligheid op het land. De Landmacht wordt ingezet in zowel Nederland als het buitenland bij rampen, humanitaire hulp en gevechtsoperaties. Binnen de landmacht zijn er honderden verschillende functies in uiteenlopende vakgebieden. Behalve in gevechtsfuncties kun je bijvoorbeeld ook aan de slag in de techniek of de bouw, in de communicatie of gezondheidszorg, of op logistiek of administratief gebied. Er zijn functies op verschillende niveaus, van uitvoerend tot leidinggevend. Daarbij is het mogelijk om op elk niveau opleidingen te volgen om jezelf te verbeteren en je loopbaan te ontwikkelen.

Bij de Koninklijke Landmacht kun je aan de slag in 200 verschillende beroepen. Van duiker tot muzikant, van kok tot commando. Als je een beroeps voor bepaalde tijd wordt dan kies je uit een van de 8 functieclusters. Dit zijn groepen van functies met een bepaald onderwerp, zoals gevechtsfuncties, gevechtsondersteuning, de logistiek, techniek, communicatie/ICT, geneeskundig, reservisten of specialistische functies. Verder kun je solliciteren naar functies bij de infanterie, artillerie, luchtmobiele brigade of bij de commando’s.

De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat wereldwijd bijdraagt aan vrijheid, veiligheid en welvaart. Hiervoor beschikt de luchtmacht over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen.

Werken bij de Koninklijke Luchtmacht

Het onderdeel Luchtmacht draagt bij aan de vrede en veiligheid vanuit de lucht. Binnen de luchtmacht wordt gewerkt met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten voeren politieke en militaire taken uit. Bij de Luchtmacht kun je als F-16 vlieger worden ingezet voor missies in het buitenland of om het Nederlandse luchtruim te bewaken. Maar men vliegt ook met vrachtvliegtuigen, transport- en gevechtshelikopters. Ook binnen dit krijgsmacht onderdeel staat samenwerken centraal. Naast vliegers zijn er loadmasters, die verantwoordelijk zijn voor de passagiers en goederen aan boord. Er zijn technici werkzaam die ervoor zorgen dat F-16’s, helikopters, raket- en radarsystemen optimaal werken. Ook werken er bewakers, is er een eigen brandweer en zijn er medisch verzorgers.

De opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht richten zich op verschillende functies (op het niveau van korporaal of onderofficier) bij het beroepspersoneel voor bepaalde en onbepaalde tijd. De luchtmacht kent specifieke, algemene en technische functies. Dat loopt uiteen van luchtgevechtsleiding en inlichtingen & veiligheid tot administrateur, chauffeur en vliegtuigonderhoudstechniek.

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat, zowel in Nederland als ver daarbuiten. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa en van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De Koninklijke Marechaussee is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Werken bij de Koninklijke Marechaussee:

Bij de Marechaussee ben je naast politieagent ook militair en je kan zowel in het binnen- als het buitenland ingezet worden. Je kan instromen op diverse niveaus en ook hier kan je je verder ontwikkelen. Afhankelijk van je opleidingsniveau kun je kiezen voor het vakgebied inlichtingen en veiligheid of het vakgebied bewaken, beveiligen en politietaken. Met een vooropleiding VMBO kader behoort een functie als marechaussee-beveiliger tot de mogelijkheden. Met VMBO gemengd of theoretisch kun je zowel voor het vakgebied Bewaken, Beveiligen en Politietaken kiezen. Binnen het vakgebied Politietaken kies je dan voor de functie van wachtmeester-opsporingsambtenaar. Heb je een VWO, HBO of WO opleiding dan kom je in aanmerking voor de functie van officier Marechaussee. Welke keuze je ook maakt, je wordt eerst opgeleid tot militair en daarna krijg je de opleiding die bij je functie hoort.

Met een VMBO-diploma of een MBO-diploma niveau 1 of 2 kun je bij Defensie een baan krijgen als matroos, marechaussee-beveiliger, soldaat of korporaal. Heb je VMBO-KBL, MBO-niveau niveau 3 of 4 of hoger dan is het bij sommige krijgsmachtdelen mogelijk om voor een onderofficiersfunctie te solliciteren.

Het arbeidsmarktperspectief voor de militair is redelijk goed. Hoewel er door de huidige crisis sprake is van bezuinigingen bij Defensie zijn er nog steeds veel vacatures en binnen enkele jaren gaan er veel militairen met pensioen. Daarnaast is er binnen de functies van Defensie altijd doorloop, waardoor er doorlopend nieuwe mensen nodig zijn. Doorgroeimogelijkheden zijn er ook. Bij Defensie zijn er tal van functies, en wie er de mentale en fysieke gesteldheid, motivatie, kennis en ervaring voor heeft zijn doorgroeimogelijkheden altijd bespreekbaar, dit is een van de speerpunten van Defensie als werkgever.

Defensie