De brandweer is de instantie die zich bezighoudt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding. Bij de brandweer in Nederland werken ruim 28.000 mensen. Daarnaast is er ook nog de vrijwillige brandweer, waarvoor je je kan aanmelden.

De brandweer doet veel meer dan alleen branden blussen. Voorlichting en advies over brandveiligheid, rampenbestrijding, het redden van mensen en dieren, hulpverlening bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook dat zijn taken van de brandweer. Daarnaast houden zij zich bezig met crisisbeheersing en risicobeheersing.

Als gevolg van een aantal grote rampen afgelopen jaren is het risicobewustzijn toegenomen. Denk aan de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Bij dit soort incidenten is goede samenwerking met de gemeenten en andere hulpdiensten, zoals de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de politie, van groot belang.

Lees meer

Per jaar wordt ongeveer 140.000 keer de hulp van de Nederlandse brandweer ingeroepen. Brandweermannen werken zowel op het water, als aan land en in de lucht. De veiligheid van mensen heeft de hoogste prioriteit. De Brandweerman (Brandwacht) levert een bijdrage aan de beheersing en bestrijding van een brand. Ook brandpreventie heeft zijn aandacht. Een Brandweerman heeft als hoofdtaak de gevolgen van brand te minimaliseren. Dit doet hij door brandhaarden te lokaliseren, bluswerkzaamheden uit te voeren en zowel het vuur te doven als verspreiding tegen te gaan en nieuwe uitbraken te voorkomen.

Naast brandbestrijding kan een Brandweerman zich ook bezighouden met brandpreventie en -gevaar: Plaatsen waar eventueel extra brandgevaar bestaat worden dan door de Brandweerman onderzocht en geanalyseerd. Concreet kan de Brandwacht dan worden ingezet voor gas- en zuurstofmetingen en het beoordelen van de veiligheid van noodroutes en -uitgangen. De Brandweer communiceert over bestaande gevaren met de burger, bij wijze van waarschuwing of om een evacuatie in gang te zetten.

Als Brandweerman moet je minimaal een VMBO opleiding afgerond hebben. De opleiding zelf bestaat uit drie modulen: Repressie, Levensreddende Handelingen en Persoonlijke Bescherming. Wanneer je als officier bij de brandwacht komt gelden er andere eisen: je dient dan minimaal een HBO of WO opleiding afgerond te hebben.

De opleidingen tot officiersniveau worden verzorgd door regionale opleidingsinstituten. Je kunt aan zo’n opleiding deelnemen als je in dienst bent van een beroepskorps of als je je hebt aangemeld bij een vrijwilligerskorps. Meestal moet je minimaal 18 jaar zijn.

De Brandweerman moet een verklaring omtrent het gedrag hebben. Een medische verklaring is tevens vereist (hierin wordt verklaard dat de Brandwacht lichamelijk geschikt is voor het gebruiken van ademluchtapparatuur).

Hoewel brandgevaar afneemt (als gevolg van minder houtgebruik in gebouwen, door preventie enz.) zijn Brandweermannen altijd nodig. Omdat het een gevaarlijk beroep is trekt het aan een klein aantal specifieke mensen. Als dit vak je ligt kun je zeker aan werk komen.

Doorgroeimogelijkheden zijn er voldoende. Carrièremogelijkheden binnen de brandwacht zijn hiërarchisch opgebouwd: een Brandwacht (Brandweerman) kan naar onderbrandmeester, brandmeester, adjunct-brandmeester, hoofdbrandmeester en zelfs commandeur doorgroeien. Je zult dan wel in het bezit moeten zijn van een Havo of VWO opleiding. Verder dien je een flink aantal vervolgopleidingen af te ronden.

Brandweer