De politie is er voor een veilig Nederland, beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Het werken voor de Politie wordt vaak als soort roeping ervaren door medewerkers, maar is niet zonder gevaar aangezien politiemedewerkers in noodsituaties moeten ingrijpen en te maken krijgen met geweld. Als je bij de politie komt werken, werk je mee aan een veilig Nederland.

Wanneer je bij de Politie werkt ontwikkel je een antenne om te weten wat er speelt, bijvoorbeeld in de wijk, of op het web en in de wereld.

Het is belangrijk om mensenkennis te hebben en in staat te zijn om mensen te kalmeren of om in acute situaties in te grijpen. Samenwerken staat centraal, zowel met burgers, maar ook met andere specialisten zoals data-analisten, digitale rechercheurs, of internationale veiligheidsteams.

Belangrijk om te weten is dat de politie er voor iedereen is en dat de Politieorganisatie ook een afspiegeling is van onze maatschappij. Iedereen is welkom om deel uit te maken van de politieorganisatie. Van theoretisch tot praktisch opgeleid, van jong tot oud, creatief tot precies, spontaan tot bedachtzaam. Van generalist tot specialist, blond, zwart, bruin tot rood, hetero of homo, cultureel zo divers als Nederland divers is. Voorbeelden van mbo-functies binnen de politie zijn; Surveillant, Agent, Hoofdagent en Politie kundige.

Lees meer

Je kunt binnen de politie doorgroeien tot hoofdagent en later tot brigadier. Als hoofdagent krijg je meer vrijheid in het zoeken naar oplossingen en je krijgt meer verantwoordelijkheden binnen het politiewerk waar je als Agent al mee in aanraking bent gekomen. Als brigadier krijg je een meer coördinerende taak binnen jouw ambtsgebied naast het hoofdagent-werk. Daarnaast heb je als Agent de mogelijkheid om te specialiseren binnen de politie als bijvoorbeeld ME’er, politiehond begeleider, lid van een arrestatieteam, verkeersagent, waterpolitieagent, spoorwegagent, lid van de vreemdelingenpolitie of rechercheur.

De politie heeft vacatures voor alle opleidingsniveaus, van surveillant tot recherchekundige. Afhankelijk van je vooropleiding zijn er verschillende mogelijkheden. Kenmerkend voor een opleiding bij de Politie is dat altijd sprake is van de combinatie leren en werken en je de garantie krijgt op een baan wanneer de opleiding tot een goed einde is gebracht. Dit betekent ook dat je bij aanvang van je opleiding salaris krijgt en vanaf de eerste dag in dienst bent bij de politie. Je start je loopbaan bij de politie dan ook gelijk in uniform. In het kort ziet het opleidingstraject er zo uit:

  • startperiode op een opleidingslocatie van de politie
  • afwisselend leren op de opleidingslocatie en praktijkstages in de politieregio waar je aan verbonden bent
  • afstuderen met een erkend politiediploma
  • direct een baan in een politieteam

Als vooropleiding, afhankelijk van bij welk korps je wilt gaan werken aangezien voor sommige korpsen strengere eisen gelden, dien je minimaal in het bezit te zijn van een kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg. Je krijgt een opleiding waarbij werken en leren wordt afgewisseld in achtereenvolgende blokken waarin je twaalf weken leert en vervolgens twaalf weken werkt. Deze opleiding krijg je aan de Politieacademie.

MBO 2 – Surveillant of Assistent Politie medewerker

De mbo 2-politieopleiding is een brede beroepsopleiding voor het politievak. In 1,5 jaar leer je alles over toezichthouden, veiligheid bewaken en optreden als het nodig is.

Om fysiek in actie te komen krijg je boksen, zelfverdediging, (reddend) zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden. Ook krijg je lessen om met je geweldsmiddelen om te gaan. Dit is dus heel divers. Dat komt omdat je met deze opleiding heel veel verschillende kanten op kunt. Na de opleiding kan je ingezet worden op straat in de surveillance, bij evenementen, in een verkeersteam of in de arrestantenzorg in het cellencomplex.

MBO 3-4: Politiemedewerker

De mbo 3/4-politieopleiding is een praktijkgerichte opleiding. In 2 jaar en 4 maanden leer je alles over intake, handhaven en noodhulp verlenen. Je wordt allround opgeleid voor het brede politievak door vakspecialisten op één van de opleidingslocaties.

OVERIGE Opleidingen

Naast de twee MBO opleidingen is het mogelijk om een 2,5 jarige HBO opleiding te volgen, een 4 jarige HBO opleiding en een HBO Master Opleiding. Om in te stromen op een HBO opleiding bij de Politie is een HBO bachelor vereist. Met een HBO opleiding word je opgeleid voor het bredere operationele politie werk. Bijbehorende functies zijn;

  • wijkagent
  • coördinator crisisbeheersing
  • coördinator horecageweld
  • veiligheidsadviseur grootschalige evenementen
  • teamleider operationeel team
  • veiligheidsanalist

Wil je meer weten over het volgen van een HBO opleiding ga dan naar de site van kombijdepolitie.nl.

Elk jaar moeten de politiekorpsen 1600 Agenten aannemen. Daarnaast gaan er over vier jaar veel Agenten met pensioen. Gesteld kan worden dat de kans op werk binnen deze doelgroep redelijk tot goed is.

Politie