Er zijn heel veel verschillende soorten Uniformen en dus ook uniformberoepen. Een uniform staat voor een bepaalde mate van gezag en is vaak ook verbonden aan de Overheid.

Uniformberoepen verzorgen vaak de uitvoering van overheidstaken, zoals Orde en Veiligheid, Internationale samenwerking, zorg voor zieken, Hulp bij rampen. Daarnaast zijn er ook Uniformberoepen die los staan van Overheidstaken en die zich in de private sector bevinden, zoals beveiliging, maar ook boa’s.

Wat alle uniform beroepen kenmerkt is dat je staat voor iets wat het uniform representeert. Met het dragen van een uniform komt een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet iedereen is geschikt voor een uniformberoep. Ben jij dat wel?

Wat kenmerkt een Uniformberoep?