Bedankt voor uw interesse in de LACU Uniformcompetenties.

De LACU uniformcompetenties komen voort uit verzamelde competenties, zoals deze worden gehanteerd bij de verschillende veiligheidsdiensten. Hoewel deze competentiesets van elkaar verschillen, overlappen ze elkaar ook.

Op basis van wetenschappelijk onderbouwde modellen (o.a. HEXACO, Big Five) is deze verzameling van competenties ondergebracht in een overkoepelend raamwerk.

Op deze manier konden de tientallen competenties worden teruggebracht tot acht kerncompetenties die voor elke veiligheidsdienst van belang zijn. Elke veiligheidsdienst kan worden getypeerd aan de hand van een uniek profiel op de acht LACU-competenties. Hierbij kunnen sommige competenties of criteria meer nadruk krijgen dan andere.

Zo wordt er voor politiewerk een sterker beroep gedaan op ‘impact op anderen’  terwijl ‘orde & discipline’ van extra belang is voor defensietaken.

Wilt u meer weten over onze Uniformcompetenties en werkwijze, neemt u dan contact met ons op.

Uniformcompetenties